Ikke alle mushingsidene er lagt ut enda, jeg driver å reviderer dem
Det finnes mange måter å gjøre ting på innen hundekjøring. På disse sidene beskriver jeg slik JEG gjør det, etter å ha lest og sett åssen andre gjør det opp igjennom åra og prøvd ut diverse. Det betyr selvsagt ikke at det er eneste måten å å gjøre ting på.
Hver og en får finne ut etterhvert hva slags metoder/ utstyr man trives med til sitt bruk. Det er mye å sette seg inn i for nybegynnere.

Har man mye man lurer på  m.h.t utstyr, kan det være nyttig å bivåne et løp og gå rundt og titte på hvordan de forskjellige ekvipasjene har innrettet seg m.h.t utstyr. Spør gjerne om råd, men da helst i god tid før start eller en stund etter innkomst. På løp er det hektisk aktivitet og kjørerne har mye som skal ordnes før start og  etter innkomst. Tar man kontakt når kjøreren ikke er midt oppi noe, vil de fleste gjerne dele sine erfaringer.
 


engflagg_1.GIF (1049 bytes)  This pages about sleddogs and mushingequipment are mostly in norwegian yet.
 Its a lot to learn about for newcomers, these pages are ment to be of help,concerning  making and fitting equipment.
In dogmushing, there are many ways of doing things. On this pages I describe how I do it after reading and seing how others do it over the years. But there are many ways

If you need ideas about sleddog-equipment, it might be an idea   to watch a race and look at how people do things and what kind of equipment they use. Ask for advice, but mind you, don`t do that right before startingtime or right after the musher returns. On a race there are many chores for the musher to take care of. But when they are not in the middle of something, mots mushers will willingly share their experiences.

I will be working at more english pages soon


 

Home
©
www.nay-la-chee.net