«Seppala-linjen»

Som tidligere nevnt, var det Olaf Swensom som hadde med seg de siste Chuchi-hundene fra Sibir til USA. De mest kjente av disse var Tserko og Kree Wanka, og sammen med Volchok og Bilka havnet de hos Elisabeth Ricker. Hun hadde på et løp i Poland Springs blitt så imponert av Seppalas spann at hun solgte hele sin egen blandingshundkennel og kjøpte 40 SH`er av Seppala. Hun drev med oppdrett bare i noen få år, men hunder fra denne kennelen fikk stor betydning for rasens videre utvikling. E Ricker var forøverig også den første kvinnelige hundekjøreren med suksess i løpssporet.

Rickers (senere Nansen) kennel ble solgt videre til Harry Wheeler, som fra før hadde en rekke SH`er hentet fra Alaska. Disse hundene solgte han og avlet videre på Seppala-hundene. Han registrerte kun de aller beste bruksdyrene han avlet fram. Liksom Seppala og Ricker hadde Wheelers hunder kennelnavnet "of Seppala", og hunder fra denne kennelen blir fortsatt benevnt som "ren Seppala-linje". Som stamdyr til linjen regnes i tillegg til Tserko og Kree Wanka: Harry, Smokie, Togo, Kolyma, Nome, Pearl, Dushka og Sonja. ( Imidlertid  har de fleste SHer aner fra hundene til Seppala, så disse  nevnte linjene er jo egentlig ikke "renere" Seppala-hunder enn  andre.)

Da Wheeler ikke lenger hadde tid til hundene sine, ble de solgt til Don Mc Faul, Gatineau kennel, i Canada. Mc Faul kjørte SH og drev oppdrett under "of Seppala" navnet fram til begynnelsen av 60 tallet. Da hans kennel opphørte, ble hundene solgt til Alex Belford (sammen med sønnen Charles), Mac Dougall (Malamak) og Earl og Natalie Norris (Alaskan of Anadyr)
I 1970 begynte canadieren Jeff Bragg, of Markovo kennel, å rekonstruere de gamle Wheeler-linjene. Kun 4-5 genetiske grupperinger gjenskapte linjen, noe som skapte en genetisk flaskehals.

En annen oppdretter, Gary Eaglestone, Seppineau og Manathok kennel, avlet også på Seppalalinjer og produserte ca 10 kull. Bruce Morrow, Uelens kennel, samt Curt Stokey (brukte kennelnavnet Markovo videre) overtok Braggs hunder da han sluttet. Dough Willet (Sepp-Alta kennel) samarbeidet med Bruce Morrow, og etterhvert overtok Willet alle hundene. Willet har kjørt meget bra med sine renrasede SH spann i åpne løp. Han er når dette skrives den mest kjente oppdretteren som avler Seppalalinjen idag.  Dough Willet skrev i 1986 en bok  som heter «The Seppala Siberian «. Her  er det i tillegg til masse bilder, en gjennomgang av alle generasjoner med Seppalahunder. Boken kan fremdeles kjøpes hos Heritage North press. ( den er nesten utsolgt) se Smånytt-sidene for adresse.. I innledningen skriver Willet om Seppala-linjen; 

« Vår forbindelse  med Seppalaène har vært en positiv erfaring. De er greie å jobbe og leve med. Genetisk er de sunne dyr. 99 % av hannene har hatt to testikler,hoftene har vært bra . Øyeproblemer eksisterer, men antagligvis ikke i høyere % en gjennomsnittet. Det er lite slossing, og god fruktbarhet på tispene. Seppalaène har noen ganger store hoder, nesten alltid store ører, og finnes i et utall farger. Jeg vet ikke om noen hund som løper noe bedre  pgr. av hodefasong, ørestørrelse eller pelsfarge... Seppala-linjen er blitt utviklet uten noe som helst hensynstagende til kosmetiske detaljer». Han skriver også om Seppalaènes mentalitet:  « Det vi ønsker å understreke når det gjelder Seppala-hunder er at de ikke tilhører gjennomsnittet.  I motsetning til de fleste andre linjer, er de ikke lette å kjøre inn/ få til å jobbe, hvis denslags aktiviteter har vært fraværende  fra deres valpealder og fram til 12 mndrs alder. De er stae og viljesterke når det gjelder vaner som er etablert i deres første leveår.Denne viljestyrken kan slå ut til en fordel eller bakdel avhengig av av hva man etablerer som norm første året. Kjør dem inn og la dem gå i spann tidlig, og de vil bli pliktoppfyllende,dedikerte sledehunder for resten av livet.»
Fordi mange Seppala-hunder har de «gammeldagse» (som vi ser mye av på gamle bilder/ film) mørke maskene, har man problemer med å få dem « godkjent» i land som forlanger hundene avlsgodkjent av utstillingsdommere Dommerene er for det meste vant til å se kun « klassiske» siberian-masker, og tiltross for at standarden godtar alle slags farger/masker ansees de som utypiske..
Andre kenneler som har avlet spesielt på Seppala-linjen gjennom tidene er Cold River, Bow Lake, White Water Lake, Little Alaska, Foxstand, Bryars, Gagnaons, Natomah.
Av dagens kjennte kjørekenneler som satser på mye Seppala-linjer og som hevder seg med SH-spann i åpne løp kan nevnes r Anne Lise og Manfred Witchel, Alka-Shan kennel, Tyskland. Anne Lise har uttalt at mens mens hennes Anadyr-baserte hunder kanskje gav 80 % av sin yteevne gav Seppalahundene 100 %  Hun vil dog  ikke avle på 100 % rene Seppala-linjer slik Willet gjør, da hun mener anatomien blir for tung og dårlig og at man får problemer med øyne og woolie-pels. 
 
Etter de første SH`ene som kom til Norge, Pogo og Molinka of Bow-Lake, kom Bryars Sepp og Bryars Cindy som var av rene Seppala-linjer. Senere kom Alaskans Tannik of Anadyr, som hadde linjene på farssiden. Den "gamle" norske SH stammen fra 60 og begynnelsen av 70 åra hadde altså en høy prosent Seppala-linjer i seg. En av de mest kjente hundene fra disse linjene var K. Grønås sin lederhund Peik. Andre importer som har tilført Seppala-gener er Natomahs Ruff-n-Reddy (oppdrettet av Eaglestone), Natomahs Neka Nemik, Natomahs Lisa, Uelens Ezra of Sepp Alta og Ash of Markovo. Det har også kommet endel Sepp-Alta hunder til Finland