HVORDAN HAR SIBERIAN HUSKY FÅTT SÅ DÅRLIG RYKTE???
Av Rikke Bergendahl

Når en usannhet gjentas ofte nok blir det tilslutt en vedtatt sannhet- dette må vel kunne sies å være tilfelle med siberian huskien og dens rykte som farlig hunderase. Sjøl har jeg vært siberian-eier siden 1974 og  har sett pressens gjentatte svartmaling og skremselsskriving om polarhunder/huskier hele veien frem til idag. Men for dem som er nye i rasen virker det nok veldig merkelig, derfor tenkte jeg å skrive litt om bakgrunnen for dette fenomenet.

Hvordan kan denne menneskekjære rasen kan ha fått et slikt ufortjent rykte?

 

Vår rase, som utvilsomt er mindre agressiv mot mennesker enn de aller fleste hunderaser , som aldri har vært involvert i alvorlige bittepisoder på folk i  Norge,  har altså  et utbredt rykte som  FARLIG. Jeg tror flertallet av folk som kommer for å kjøpe hund hos meg er blitt advart av venner, kollegaer, naboer og eller  bekjente mot å skaffe seg et eksemplar av disse fæle beistene som biter folk. Mange huskyeiere har opplevd at fremmede har klappet den søte, vennlige hunden deres, men når de spør hva slags rase det er og får vite at det er en HUSKY skvetter de tilbake som om de har brent seg.
Siberian husky spiser definitivt ikke folk, og det er ytterst ytterst sjelden de glefser eller knurrer mot noen i det hele tatt. Enhver aggresjon overfor mennesker er faktisk totalt raseutypisk og følgelig spesielt uønsket hos vår rase.


De få alvorlige episodene som har vært der mennesker er blitt alvorlig bittskadet, i to tilfeller drept,  og der polarhunder vitterlig har vært involvert, har det alle gangene vært snakk om grønlandshund, alaskan malamute eller blandingshunder. Polarhund er forøvrig en samlebetegnelse for spisshunder som stammer fra polare landområder og består av flere raser med en del fellestrekk men også med forskjellige egenskaper og mentalitet. I tillegg har man den utbredte trekkhundtypen alaskan husky som kan være så mangt utseendemessig siden den er en blandingshund,, men en del kan fremdeles (de blandes oftere og oftere med fuglehunder) til forveksling ligne en polarhund For folk flest er en polarhund en ganske stor slem trekkhund med tykk pels. som ofte har blå øyne, er blodtørstig og som heter husky.


At hund biter menneske kan ha mange forskjellige årsaker/bakgrunnsforhold som jeg ikke skal gi meg nærmere inn på. At hund endatil DREPER  mennesker hører heldigvis til sjeldenhetene, men i andre land skjer det innimellom, oftest er det kamphundraser som angriper eller det er snakk om land der det finnes flokker m halvville, sultne hunder som kan angripe. Hos hunder m svært mangelfull sosialisering på mennesker kan f eks et barn som faller overende og skriker/gråter i verste fall trigge et primitivt jaktinstinkt, spesielt i en flokk. Dette har man av og til sett f eks i Alaska og på Grønland .

Når Pitt-Bull og  "farlige hunder"debatten raste som verst kunne man stadig se det evinnelige arkivbildet av 3 siberian huskier som illustrasjon på "farlig hund": (Dette bildet har Dagbladet brukt i åresvis)

 Når det gjelder den mye omtalte, tragiske Torpa-ulykken var det som kjent schäfere og blanding av disse (grønlandshund og alaskans) som var involvert. Det var schäferene og schäferblandingene naboene hadde opplevd som truende gjennom lang tid og det var snakk om totalt usosialiserte hunder av typiske bruksraser som ikke ble aktivisert.. Men det er ordet POLARHUND/POLARHUNDBLANDINGER som sees i alle overskrifter, ikke schäferblandinger, og her liksom mange ganger før, er det arkivbilder/film av siberian huskier som oftest brukes og det er dette som fester seg i minnet på folk flest.. Se og Hør har konsekvent brukt bilder av siberians i slike reportasjer, bl a da 3 malamuter angrep en baby i vogn på Lillehammer, under Alvdals og Torpaulykkene. Uansett er det et kjedelig faktum at de to gangene menneske er drept av hund i Norge har grønlandshund/ grønlandshundblanding vært involvert,(hvor tilfeldig det er skal ikke jeg gi meg til å spekulere i.) og ja, grønlandshunden er en polarhund liksom siberian huskien er det. Så alle slåes likegodt over en kam.De som kjenner rasene vet imidlertid at det er en del forkjeller i mentalitet på siberians/grønlandshund, men slike detaljer bryr pressen seg lite om. (men for all del: De aller fleste grønlandshunder er svært folkekjære og vennlige!!!)


Ikke så lenge etter Torpa-ulykken  bet en akita inu (japansk vakt/kamphund) et barn i ansiktet. I overskriften i VG stod JAPANSK POLARHUND bet barn. Hm.. når ble akitaen en polarhund tro? En jämthund bet og et barn i ansiktet i samme periode men dette medførte ikke samme oppslagene.
Journalistene VET om folks frykt for polarhunder (som de selv har vært med å skapt) og spekulerer i dette for å lage overskrifter som selger
I forbindelse med Torpaulykken brakte avisene også den amerikanske rasestatistikken over bittskader forårsaket av hund og høyt opp  på denne listen finner man HUSKY. En slags bekreftelse på at ja, disse hundene ER farlige! Her skal siberian huskyeiere være klar over at ordet "husky" på denne statistikken er en vid samlebetegnelse og absolutt ikke er ensbetydende med rasen Siberian Husky. I USA finnes et vell av huskylignende hunder som kan være alt fra ulvehybrider til blandinger med alaskan huskier eller andre polarhunder. I mange stater er det f eks forbudt å ha ulvehybrider så eierne kaller dem "husky" når de må søke veterinærhjelp eller når de prøver å få hundene omplassert (ulvehybrider kan være vanskelige å hanskes med, biter ofte  og ender ikke sjelden til avliving eller omplassering fordi eierne ikke makter dem) Ulvehybrider er ofte iblandet malamute eller husky.
Det finnes selvsagt også siberians som har bitt folk på  et så stort kontinent som USA der AKC årlig registrerer 20 000 siberianvalper og man i tillegg har den utbredte useriøse puppymill-avlen uten hensyn til helse og gemytt, men de utgjør allikevel et veldig lite mindretall på denne statistikken Sist bittstatistikken ble publisert diskuterte man seriøst på internettlisten for siberian husky-oppdrettere, Show-Sibe, om rasen vår  burde skifte navn til noe som ikke inkluderte "husky" for å unngå stigmatiseringen som dette samlebegrepet gir. I flere stater har f eks siberian huskyeiere store problemer med å få forsikret hus og hjem fordi de eier slike "farlige" hunder….


Det ble også brakt en liste over alvorlige skader forårsaket av hunder i Norge og for å være sikker på å få med husky ble det på listen over skadene forårsaket på mennesker nevnt en ponni som ble drept (av en grønlandshund og en husky) samt en elg som ble revet i hjel av husky på Bjørnesjøen i Nordmarka…

At hund skader vilt/bufe og mennesker er tross alt to vidt forskjellige ting, så når det gjelder SAUER er vi inne på et helt annet kapittel. Her ligger mye av det dårlige  ryktets opprinnelse.
Polarhunder (grønlandshund, alaskan malamute,samojed og SH) er naturnære hunderaser som har bevart mange av hundedyrenes opprinnelige instinkter, jaktinstinktet inkludert. Dette er  noe seriøse oppdrettere understreker (i alle fall bør)  når de selger rasene, at man aldri kan stole 100% på en polarhund når det gjelder vilt/bufe om den virker aldri så lydig og at den følgelig må holdes i bånd så lenge det er fare for at den kan jage. En husky kan godt snuse litt uinteressert på eller overse bufe, men  begynner dyrene å løpe vekkes jaktinstinktet i de fleste. Av bufeet er det sauen som er mest utsatt da de ikke har en skremmende størrelse slik som ku og hest og de finnes som kjent godt spredt i det ganske land både i skog og fjell. De kan jages til de sprenges, eller de kan bli bitt i akillessenen eller andre steder så de stuper for så å lemlestes eller drepes.
Jagende hunder kan skade/drepe et stort antall sauer på kort tid. Å få ropt inn en jagende polarhund er i de fleste tilfeller umulig. Det er i så fall meget sjeldne untak fra regelen.
Nå er ikke polarhunder de eneste hundene som kan "blokkere" under jakt, det er atskillige andre raser som dreper sau her i landet. Selv schåfere kan drepe sau om de er aldri så lydige, men sjansen for å få kalt inn en tjenestehund som jager er langt større enn tilfelle er for en polarhund. Nå er de fleste polarhundeiere oppmerksomme på dette fenomenet og passer på hundene sine spesielt godt i sommerhalvåret. Andre eiere, så som setter/retriever-eiere f eks, er ofte mer nonchalante når det gjelder å slippe løs hunder i båndtvangstiden og følgelig faller ganske mye sau for "snille" familiejakthunder som vimser rundt i skog og mark…


Men det kan skje uhell, et år var det en siberian som bodde på en fjellstue som kom ut og jaget sau fordi en innbruddstyv lot døra stå oppe, et barn kan glemme å lukke en dør, en kjetting/halsbånd kan ryke etc. Dette har skjedd en del ganger oppigjennom årene og resultatet har vært store oppslag med bilder av skutte blodige døde polarhunder og like blodige og døde sauer og overskrifter som "Norges farligste rovdyr" og alskens varianter av HUSKIER/POLARHUNDERsom drapsmaskiner. Sauer drept av vorsteher får ikke de samme oppslagene av en eller annen grunn…. Så polarhundhold krever ekstra PÅPASSELIGHET for å unngå tragedier som rammer både den enkelte hunde/saueeier samt rasen  som helhet..

Spesiellt  på 1980-tallet  var rasen siberian husky tallrik, høyeste registreringstall i Norge var i 1984 med 565 hunder. Dette fordi man frem til 1985 ikke kunne delta i trekkhundløp med annet enn renrasede hunder følgelig hadde alle aktive kjørere rasehunder, men etter blandingshundene gjorde sitt inntog på sledehundfronten sank registreringstallet til dagens ca 150 stk i året på vår rase.
Det store antallet siberians gjorde at det skjedde flere sauedrapepisoder den gangen enn vi ser i dag.
Disse tallrike oppslagene med  de ulvelignende huskiene har gitt folk en kobling til blod-drapsmaskiner-ulv-farlige villdyr. Ulven har jo som kjent og et urettmessig rykte som farlig for folk og ingen hunderase ligner vel mer på ulv av utseende enn siberian husky. De "skumle" blå øynene er og noe folk kobler til ulv skjønt ulven har ikke blå øyne.
På grunn av sauedrap forårsaket av polarhunder  ble det 80-tallet en del debattert i pressen om man burde innføre restriksjoner på hold av polarhunder, forbud mot slike etc etc, for de var jo FARLIGE.

Det har også skjedd en del ganger opp gjennom årene at småhunder (f eks papillon som synes ekstra utsatte av en eller annen grunn….) er blitt drept av polarhunder herunder siberians, og dette har og blitt slått stort opp. Her finner man en kombinasjon av ekstra kraftig jaktinstinkt og dårlig sosialisering på andre hunderaser. Graden av jaktinstinkt på siberians varierer nemlig veldig (har selv hatt alt fra hunder som var redd sau til typen som står på to bein og vræler og ikke er til å snakke til når de ser slike dyr), så har man et individ som har et veldig kraftig jaktinstinkt og som i tillegg har hatt liten omgang med små hunderaser kan det i gitte tilfeller gå galt. Ferdes de i flokk, slik som i et hundespann, trigges jaktinstinktet ytterligere ved  at det det gjelder å få fatt i byttet før noen andre tar det. Denne adferden er ikke spesiell for  siberians/polarhunder, men det er tross alt få andre raser som ferdes i store "flokker" (spann) slik som tilfellet er med trekkhunder.Så her hviler et ansvar på hundekjøreren når det gjelder sosialisering av spannhundene,  det er  viktig  at valper/unghunder vennes til å omgåes andre typer hunder, store og små. For vanlige familie-huskier er dette sjelden noe problem da disse hundene omgåes andre raser fra valpestadiet av. (Og for å understreke igjen: Som regel er det ikke noe problem for flertallet mer usosialiserte  kennelhunder fra "bushen" heller, det er snakk om enkeltstående individer med  kraftig, primitivt jaktinstinkt som kan stikke seg ut og lage trøbbel.) At det ryker en del katter, høner og nabokaniner også i huskygap er ikke verdt å skrive så mye om, de aller fleste hunder vil jage/drepe slike dyr om de får anledning.

For øvrig er det få andre raser som KAN ferdes i/leve i flokk slik som siberian huskien, ja hadde de mange hissigproppene av noen dverghundraser hatt størrelsen til en husky hadde de definitivt kunnet regnes som farlige hunder!!!
 På 90-tallet er det i forbindelse med hunder som er farlige for mennesker at pressen gang på gang har brukt bilder av siberians som illustrasjon til saker som ikke har noe med rasen å gjøre.


Så alt i alt kan man ikke klandre folk flest for å tro det de tror om siberian huskien og for ikke-hundeinteresserte er det liten forskjell i utseende på malamute, grønlandshund, alaskan husky og siberian husky. Men man kan definitivt klandre journalister for slett researchevne og spekulativ holdning til temaet polarhunder. Hadde selv en meget irriterende opplevelse da lokalavisa absolutt ville snakke med en polarhundkyndig og ta bilder samme kveld som Torpaulykken hadde skjedd.… Man er selvsagt skeptisk og jeg understreket at min rase etter det jeg visste  ikke hadde noe med dette å gjøre,, men…. snakker man ikke med pressen finner de på noe, snakker man med dem regner man med at vrir de på det en sier… Innlegget inne i avisa var for så vidt greit nok , og under bildet stod det "Siberian Husky er en menneskekjær rase som ikke har noe med denne saken å gjøre" Det kom og fram at det var schåfer og schåferblandinger involvert og et antatt skakkjørt hundehold. Men hva hjelper vel det når det på forsiden av avisa er bilde av meg med to siberians  som overskrift på hele saken…"sjokkert over at polarhunder kunne drepe barn…" og på  oppslagsiden ved siden av intervjuet står POLARHUNDER drepte barn…Da er koblingen der i folks hoder……igjen.

 

Og slik kommer journalister etter all sannsynlighet  til å være i evig fremtid. I år har temaet farlige hunder og negativ skriving om hunder vært spesielt fremme i søkelyset, og det bør da også debatteres hvordan en slik ulykke som Torpaulykken kunne skje og hva som kan gjøres annerledes for at ikke noe lignende skal skje igjen. Men alt i alt er hundehold og hunder noe som har positiv betydning for veldig mange mennesker, og vi som føler livet blir rikere av å drive med hund må alle gjøre vårt for å opprettholde en positiv holdning omkring det vi driver med.

 

Det er viktig at klubb og privatpersoner reagerer når urettferdigheten får fritt spillerom mht til vår rase. Klubben har flere ganger fått gjennomslag for dementier både på tv og i aviser, men det som er synd er at disse er nesten usynlige. Jeg vet og at mange huskyeiere har tatt til motmæle og kontaktet diverse nettaviser/aviser når de ser ting som er direkte feil. Det må vi fortsette med i fremtiden.

Men skaden er  uansett gjort når folk har sett overskriftene så vi må nok fortsatt leve med rasens rykte fremover. Vi får ikke omvendt pressen, men kan i alle fall "omvende" folk i det små når de får treffe hundene våre og selv ser hvor folkekjære de er. For en ting kan vi være enige om, rasen vår fortjener absolutt ikke dette ryktet!

Som en oppsummering:
-Pressen har i alle år yndet å bruke bilder av siberian husky for å illustrere ugjerninger begått av andre polarhundtyper eller hunderaser.

-Siberian husky har aldri vært involvert i alvorlige bittskader på mennesker i Norge
-Siberian husky har vært involvert i drap/skader på sau diverse ganger og er blitt omtalt som farlige, blodtørstige drapsmaskiner. Resultatet har blitt stokking av kortene: Farlig for sau = farlig for mennesker.
-Siberian husky er den hunderasen som ligner mest på ulv, mange tror ulv er farlig for mennesker og det samme gjelder ulvelignende hunderaser.
-Samlebetegnelsen Polarhunder innebefatter siberian husky og følgelig får  de som regel kollektiv skyld for skader begått av andre polarhunderaser/blandinger. Av polarhundrasene er det ordet "husky" som er mest kjent for folk.
-Siberian husky får kollektiv skyld for skader begått av "husky". Siberian husky og samlebetegnelsen husky kan være to vidt forskjellige ting spesielt i andre land som f eks USA. Der omtales f eks ofte de problematiske ulvehybridene som "husky" og man har en rekke huskylignende blandingshunder.

 

URL: www.nay-la-chee.net
Web-master: Rikke Bergendahl
   All articles by Rikke Most photos by Rikke
© Rikke Bergendahl